Omstreeks 1400 vestigde het stadsbestuur zich in een middeleeuws stadhuis, dat op de Dam (toen nog Die Plaetse) stond. Het bezat een open hal voor de rechtspraak en een klokkentoren. Het gebouw raakte geleidelijk aan in verval en brandde in 1652 af. Het nieuwe stadhuis, een ontwerp van Jacob van Campen, was toen al in aanbouw en werd in 1655 in gebruik genomen. De voltooiing liet echter nog tientallen jaren op zich wachten. Het stadhuis werd paleis toen Napoleon's broer Lodewijk er tijdens de Franse bezetting als koning van Holland ging wonen. Na terugkeer van de Oranjes werd het de hoofdstedelijke residentie van de koninklijke familie.

De Nieuwe Kerk of Catharinakerk bevindt zich naast het Koninklijk Paleis en werd in 1410 als tweede parochiekerk in gebruik genomen. Het heeft lange tijd geduurd voordat de Nieuwe Kerk de status van hoofdkerk van de Oude Kerk kon overnemen. Het pleit werd definitief beslist in 1814, toen koning Willem I hier de eed op de Grondwet aflegde. Sindsdien zijn in deze kerk alle Nederlandse vorsten ingehuldigd. Er liggen verscheidene beroemde zeehelden begraven, onder wie Michiel de Ruyter. Ook bevinden zich hier de graven van de dichters Joost van den Vondel en P.C. Hooft en van de beroemde klokkengieters Pierre en François Hemony.

Naatje op de Dam
Kunstenaar: Tinus de Jongh (1885-1942)
Stad: Amsterdam – Dam/Nieuwe Kerk/Paleis
Techniek: ets
Formaat: 39 x 51 cm
Prijs: € 950,-
dn04

Paleis op de Dam
Kunstenaar: W. van Leusden (1886-1974)
Stad: Amsterdam – Dam/Nieuwe Kerk/Paleis
Techniek: ets
Formaat: 22 x 30 cm
Prijs: € 350,-
dn15

Damrak
Kunstenaar: Corn. Brandenburg (1883-1954)
Stad: Amsterdam - Dam/Nieuwe Kerk/Paleis
Techniek: ets
Formaat: 13 x 31
Prijs: € 195,-
zzz0